Write Deal Association

Nibdlu s-soċjetà... Tifel tifel, tifla tifla              Changing society... One child at a time

INTRODUZZJONI

L-Assoċjazzjoni Write Deal hi organizzazzjoni mhux governattiva li ġiet iffurmata fl-2011. Din hi magħmula minn professjonisti b'esperjenza f'oqsma differenti tal-arti (kittieba, riċerkaturi, artisti tal-istory-board, kompożituri, disinjaturi, animaturi, disinjaturi tal-grafika, mudellaturi u atturi li joffru l-vuċi tagħhom għall-awdjoviżiv) li jaħdmu flimkien sabiex:

  • Jikber l-għarfien pubbliku u politiku dwar suġġetti relatati mas-soċjetà u mal-ambjent permezz ta' xogħol awdjoviżiv u produzzjonijiet.
  • Jitħeġġeġ u jiżdied it-talent lokali Malti ta’ artisti tal-awdjo-viżiv (kittieba, riċerkaturi, artisti tal-istory-board, kompożituri, disinjaturi, animaturi, disinjaturi tal-grafika, mudellaturi u atturi li joffru l-vuċi tagħhom għall-awdjo-viżiv) u oħrajn.
  • Ikun hemm aktar edukazzjoni u trawwim tat-talenti tal-membri tagħha billi jkunu megħjuna fit-taħriġ tagħhom fis-sezzjonijiet individwali tagħhom.
  • Jiżdiedu r-riżorsi bil-Malti permezz ta' produzzjonijiet (cartoons, films, dokumentarji, pubblikazzjonijiet, eċċ) kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Dan kollu hu possibbli bis-saħħa tal-kreattività artistika, il-professjonalità, l-integrazzjoni u l-inklużjoni tal-Assoċjazzjoni.

IMPORTANTI

Nibdlu s-soċjetà... Tifel tifel, tifla tifla...

Bħala Assoċjazzjoni, nemmnu li t-temi soċjali għandhom jiġu diskussi aktar mat-tfal sa minn età żgħira. Il-ħrejjef tradizzjonali hemm it-tendenza li nwassluhom lil uliedna kif għaddewhomlna, imma dawn jippreżentaw ideat li, fil-fatt, huma diskriminatorji. Dawn il-ħrejjef jistgħu, indirettament, irawmu fit-tfal sens ta’ intolleranza soċjali, razziżmu u diskriminazzjoni tal-ġeneru. Dan kollu jsarraf fi preġudizzji u diskors ta’ mibegħda fost it-tfal, li jibqgħu magħhom ukoll meta jikbru u jsiru ċittadini attivi.
INTRODUCTION

Write Deal Association is an NGO that was formed in 2011 and is made up of a group of artistic professionals hailing from different artistic backgrounds (script-writers, researchers, story-board artists, composers, designers, animators, graphic designers, modelers and voice talents) who work together to:

Raise public and political awareness on social and environmental issues through its audio-visual productions and work.

Encourage and enhance the talent of local Maltese audio-visual artists (script-writers, directors, producers, animators, illustrators, composers, editors, sound-effects) and others.

Educate and cultivate its members’ talents by supporting them in training in their relevant fields.

Support the Maltese language by producing productions (cartoons, films, documentaries, publications, etc) in both the English and the Maltese language.

All this is possible thanks to the NGO’s artistic creativity, professionalism, integrity and inclusiveness.


IMPORTANT

Changing society... One child at a time...

Social and human rights themes should be promoted with children from a young age. Yet traditional fairy-tales, which everyone takes for granted, portray various themes that actually promote the opposite of these important subjects. The problem is that these cartoons are subconciously instilling in children a sense of racism, homophobia and xenophobia, whilst promoting gender inequality, social inequality, poverty and exclusion, amongst many others. All this results in hate-speech and a lack of understanding and tolerance for both when children are young, as well as when they grow up to become young adults and later on active citizens.

Thus, and without losing any of their traditional values and principles, the fairy-tales presented in this site are being re-examined and re-structured.

We believe that we can make a difference!

Last but definitely not least, all the work related with the cartoons has been carried out by local artists.

RITRATTI/PHOTOS